{ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਬੱਲਿਆ 🐴
#ਲਾਡੋ #chohan#stud#farm
👑#ਭਾਊ💪 != null ? ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਬੱਲਿਆ 🐴
#ਲਾਡੋ #chohan#stud#farm
👑#ਭਾਊ💪 : ਜਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ( ਪ੍ਰਧਾਨ )}

ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਬੱਲਿਆ 🐴 #ਲਾਡੋ #chohan #stud #farm 👑 #ਭਾਊ💪