{👉👉ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣਾ 👳👳ਹੋ ਗਿਅਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋੲੀ 👩‍‍👩ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਗੲੀ 😂ਮੈ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀੲੇ ਸਹੇਲੀਅਾ ਤਾ ਕੁੜੀਅਾ ਦੀਅਾ ਬਣਦੀਅਾ ਜੱਟਾ ਦੇ  ਤਾ ਯਾਰ👬👬 ੲੀ ਬਣਦੇ ਅਾ #sonu#👈👈 != null ? 👉👉ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣਾ 👳👳ਹੋ ਗਿਅਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋੲੀ 👩‍‍👩ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਗੲੀ 😂ਮੈ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀੲੇ ਸਹੇਲੀਅਾ ਤਾ ਕੁੜੀਅਾ ਦੀਅਾ ਬਣਦੀਅਾ ਜੱਟਾ ਦੇ  ਤਾ ਯਾਰ👬👬 ੲੀ ਬਣਦੇ ਅਾ #sonu#👈👈 : ਪਰਮਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋ✌✌}

👉👉ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣਾ 👳👳ਹੋ ਗਿਅਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋੲੀ 👩‍‍👩ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਗੲੀ 😂ਮੈ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀੲੇ ਸਹੇਲੀਅਾ ਤਾ ਕੁੜੀਅਾ ਦੀਅਾ ਬਣਦੀਅਾ ਜੱਟਾ ਦੇ ਤਾ ਯਾਰ👬👬 ੲੀ ਬਣਦੇ ਅਾ #sonu #👈👈