{ਜਿਨ ਨਜ਼ਰੋ ਸੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਤੇ ਹੋ. ਉਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੋ ਸੇ ਢੂੰਡਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ.#rupal_gs #pb31wale #like4like
#photooftheday #liking #photography #captionplus #likeme #love #instagood #l4l #likes4followers #ilikeit #likesforlike #iliketurtles #liker #instapic #tflers != null ? ਜਿਨ ਨਜ਼ਰੋ ਸੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਤੇ ਹੋ. ਉਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੋ ਸੇ ਢੂੰਡਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ.#rupal_gs #pb31wale #like4like
#photooftheday #liking #photography #captionplus #likeme #love #instagood #l4l #likes4followers #ilikeit #likesforlike #iliketurtles #liker #instapic #tflers : ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ 👑}

ਜਿਨ ਨਜ਼ਰੋ ਸੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਤੇ ਹੋ. ਉਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੋ ਸੇ ਢੂੰਡਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ. #rupal_gs #pb31wale #like4like #photooftheday #liking #photography #captionplus #likeme #love #instagood #l4l #likes4followers #ilikeit #likesforlike #iliketurtles #liker #instapic #tflers