{ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ
ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜੋੜ ਜਾਵੇ...✍️
.
.
@lakhasidhu_pb31 @sukh__behniwal @jas9reet @agamofficial_ @official_rnait #punjabiuniversitypatiala #tealover #love #punjabiuniversitypatiala #pb31wale #pb31 != null ? ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ
ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜੋੜ ਜਾਵੇ...✍️
.
.
@lakhasidhu_pb31 @sukh__behniwal @jas9reet @agamofficial_ @official_rnait #punjabiuniversitypatiala #tealover #love #punjabiuniversitypatiala #pb31wale #pb31 : LaKhWiNdEr SiDhU👉لخندرندر سدھو}

ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜੋੜ ਜਾਵੇ...✍️ . . @lakhasidhu_pb31 @sukh__behniwal @jas9reet @agamofficial_ @official_rnait #punjabiuniversitypatiala #tealover #love #punjabiuniversitypatiala #pb31wale #pb31