Tyson Sidhu

Tyson Sidhu

clock39 days ago
{taur nal tura billo bheed nalo add
Goreya de desh dekhi dena jhanda gadd 
Jhukna te rukna ta khoon ch nhi , ghati pamage kise na eh ta gall billo shadd @tyson.sidhu 
#tysonsidhu #pbh #tysonsidhu 
Maan satikar dilo ਭਾਈ != null ? taur nal tura billo bheed nalo add
Goreya de desh dekhi dena jhanda gadd 
Jhukna te rukna ta khoon ch nhi , ghati pamage kise na eh ta gall billo shadd @tyson.sidhu 
#tysonsidhu #pbh #tysonsidhu 
Maan satikar dilo ਭਾਈ : Tyson Sidhu}

taur nal tura billo bheed nalo add Goreya de desh dekhi dena jhanda gadd Jhukna te rukna ta khoon ch nhi , ghati pamage kise na eh ta gall billo shadd @tyson.sidhu #tysonsidhu #pbh #tysonsidhu Maan satikar dilo ਭਾਈ