{ਜੱਟ ਦਾ ਏ ਐਟੀਟਿਊਡ
ਭਾਰੀ ਕੁੜੀਏ
ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਭਣੀ 
ਨਾ ਯਾਰੀ ਕੁੜੀਏ

#jattlife🚜_puthe_kamm_we_make_our_own_rules🔫🔫 #jattwaad #jattsbrand #jattlife🚜 #jattboys #jatt420 #jattwaad_shoot #jattfatteychak #jattlifestyle #jattwad #jattlifebaby #jattattitude #jattfame #jattmehkma🚜 #jattbelike != null ? ਜੱਟ ਦਾ ਏ ਐਟੀਟਿਊਡ
ਭਾਰੀ ਕੁੜੀਏ
ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਭਣੀ 
ਨਾ ਯਾਰੀ ਕੁੜੀਏ

#jattlife🚜_puthe_kamm_we_make_our_own_rules🔫🔫 #jattwaad #jattsbrand #jattlife🚜 #jattboys #jatt420 #jattwaad_shoot #jattfatteychak #jattlifestyle #jattwad #jattlifebaby #jattattitude #jattfame #jattmehkma🚜 #jattbelike : S🆔HU 🦅(ﺳﺪﮬﻮ)}

ਜੱਟ ਦਾ ਏ ਐਟੀਟਿਊਡ ਭਾਰੀ ਕੁੜੀਏ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਭਣੀ ਨਾ ਯਾਰੀ #jattwaad #jattsbrand #jattlife🚜 #jattboys #jatt420 #jattwaad_shoot #jattfatteychak #jattlifestyle #jattwad #jattlifebaby #jattattitude #jattfame #jattmehkma🚜 #jattbelike