{ਨਜ਼ਰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ...ਸਾਵਣ ਦਾ ਮੀਂਹ ਛਮ-ਛਮ ਵਰ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ... ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਵਾਂ।
🔰SHARE THIS PAGE🔰LIKE🔰FOLLOW🔰
Follow page my page:
@punjabi_culture77
💯Need ur support💮
🔘Turn on post notification🔘
Admin:-👑sardarni(ਸਰਦਾਰਨੀ) ↪Comments jrur kryio G↩
🙏post vdia lgiya tn page *SHARE*jrur kryio G ✏✏✏✏✏✏✏✏↗↖✏✏✏✏✏
#punjabivirsa#punjabiculture77#manje#mohdiyatanda#dheeyan_ladliyan#sadapunjab#maaboli#sanjhavehda#sanjhechulle#culture#punjabdereetirivaj#culturecaption#culturalpicsforthemum2 != null ? ਨਜ਼ਰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ...ਸਾਵਣ ਦਾ ਮੀਂਹ ਛਮ-ਛਮ ਵਰ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ... ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਵਾਂ।
🔰SHARE THIS PAGE🔰LIKE🔰FOLLOW🔰
Follow page my page:
@punjabi_culture77
💯Need ur support💮
🔘Turn on post notification🔘
Admin:-👑sardarni(ਸਰਦਾਰਨੀ) ↪Comments jrur kryio G↩
🙏post vdia lgiya tn page *SHARE*jrur kryio G ✏✏✏✏✏✏✏✏↗↖✏✏✏✏✏
#punjabivirsa#punjabiculture77#manje#mohdiyatanda#dheeyan_ladliyan#sadapunjab#maaboli#sanjhavehda#sanjhechulle#culture#punjabdereetirivaj#culturecaption#culturalpicsforthemum2 : Punjabi Culture}

ਨਜ਼ਰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ...ਸਾਵਣ ਦਾ ਮੀਂਹ ਛਮ-ਛਮ ਵਰ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ... ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਵਾਂ। 🔰SHARE THIS PAGE🔰LIKE🔰FOLLOW🔰 Follow page my page: @punjabi_culture77 💯Need ur support💮 🔘Turn on post ↪Comments jrur kryio G↩ 🙏post vdia lgiya tn page *SHARE*jrur kryio G