ਚਾਹੇ ਤਰੀਫ਼ ਕਰ ਚਾਹੇ ਬਦਨਾਮ❌ ਕਰ 
ਬੱਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ...
.
#dhillon
.
#punjab #punjabi #punjabimedia #punjabigabru #punjabimunda #sikh #kaum #sardaar #sardaari #sardaariforever #jatt #jattlyf #farm #farmer #jattwaad #jattwaad🚨 #jattlife😎 #jattlife🚜 #jattlifestyle #pindawalejatt #sandhu #jattlifebaby❤️ #desijatt #jattswag #jattmehkma #jattlife #jatts #jattattitude #desijatt

ਚਾਹੇ ਤਰੀਫ਼ ਕਰ ਚਾਹੇ ਬਦਨਾਮ❌ ਕਰ ਬੱਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ... . #dhillon . #punjab #punjabi #punjabimedia #punjabigabru #punjabimunda #sikh #kaum #sardaar #sardaari #sardaariforever #jatt #jattlyf #farm #farmer #jattwaad #jattwaad🚨 #jattlife😎 #jattlife🚜 #jattlifestyle #pindawalejatt #sandhu #jattlifebaby❤️ #desijatt #jattswag #jattmehkma #jattlife #jatts #jattattitude #desijatt

  • clock1 week ago

    👌👌👌