{ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਈਨੇ ਨੂੰ
@zindgi_di_schai
#sachiyan_glaan #punjabi #mohabat #anmullevichaar #punjabisabhyachar #waheguru #hindu #sikhi #sikh #muslim #alfaz #rabdaasra #zindgi_di_sachai #kaint_galbaat #debimakhsoospuri #satindersartaaj #jajbat #punjabiculture #hollywood #bollywood != null ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਈਨੇ ਨੂੰ
@zindgi_di_schai
#sachiyan_glaan #punjabi #mohabat #anmullevichaar #punjabisabhyachar #waheguru #hindu #sikhi #sikh #muslim #alfaz #rabdaasra #zindgi_di_sachai #kaint_galbaat #debimakhsoospuri #satindersartaaj #jajbat #punjabiculture #hollywood #bollywood : ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ}

ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਈਨੇ ਨੂੰ @zindgi_di_schai #sachiyan_glaan #punjabi #mohabat #anmullevichaar #punjabisabhyachar #waheguru #hindu #sikhi #sikh #muslim #alfaz #rabdaasra #zindgi_di_sachai #kaint_galbaat #debimakhsoospuri #satindersartaaj #jajbat #punjabiculture #hollywood #bollywood