{ਕਤੀੜਾ 🐶ਨਾਲ ਜਰਾਨੇ ਲਾਕੇ ਸ਼ੇਰ🦁 ਨਹੀਉਂ ਡੱਕੀ 🔱ਦੇ
ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੁਰ੍ਹੋ ਚੁੱਪ🤫 ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 🤨ਨਹੀਉਂ ਰੱਖੀ ਦੇ😎
#ghaintjatt #ghaint_look #patiala #punjabisong #punjab #punjabigabhru #punjabiwedding #jattstyle #jattswag #yaariyan #yaariyan😘 #patialababesofficial #official #tiktokpunjabiofficial #punjabi_virsa #punjabitiktok #punjabi_trendz #punjabiuniversity #university #pendu #ieltswords #punjabi_stars #punjabiquotes != null ? ਕਤੀੜਾ 🐶ਨਾਲ ਜਰਾਨੇ ਲਾਕੇ ਸ਼ੇਰ🦁 ਨਹੀਉਂ ਡੱਕੀ 🔱ਦੇ
ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੁਰ੍ਹੋ ਚੁੱਪ🤫 ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 🤨ਨਹੀਉਂ ਰੱਖੀ ਦੇ😎
#ghaintjatt #ghaint_look #patiala #punjabisong #punjab #punjabigabhru #punjabiwedding #jattstyle #jattswag #yaariyan #yaariyan😘 #patialababesofficial #official #tiktokpunjabiofficial #punjabi_virsa #punjabitiktok #punjabi_trendz #punjabiuniversity #university #pendu #ieltswords #punjabi_stars #punjabiquotes : 🍁Gurpyar🍁}

ਕਤੀੜਾ 🐶ਨਾਲ ਜਰਾਨੇ ਲਾਕੇ ਸ਼ੇਰ🦁 ਨਹੀਉਂ ਡੱਕੀ 🔱ਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੁਰ੍ਹੋ ਚੁੱਪ🤫 ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 🤨ਨਹੀਉਂ ਰੱਖੀ ਦੇ😎 #ghaintjatt #ghaint_look #patiala #punjabisong #punjab #punjabigabhru #punjabiwedding #jattstyle #jattswag #yaariyan #yaariyan😘 #patialababesofficial #official #tiktokpunjabiofficial #punjabi_virsa #punjabitiktok #punjabi_trendz #punjabiuniversity #university #pendu #ieltswords #punjabi_stars #punjabiquotes

  • Guri

    clock61 days ago

    🔥🔥🔥🔥