{ਰੀਝ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਅਾਂ ਪੱਗ,
ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ ਲੜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ,
❤
ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ,
ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਤੱਕਦੇ
Writer-@jass_bains__ 🖤
#sardari #patialashahipagg #bains #bainsbains #pagg #sardar #jatt #desi #jass 😻 != null ? ਰੀਝ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਅਾਂ ਪੱਗ,
ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ ਲੜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ,
❤
ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ,
ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਤੱਕਦੇ
Writer-@jass_bains__ 🖤
#sardari #patialashahipagg #bains #bainsbains #pagg #sardar #jatt #desi #jass 😻 : 👳ਸ.ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ👳}

ਰੀਝ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਅਾਂ ਪੱਗ, ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ ਲੜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, ❤ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ, ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਤੱਕਦੇ Writer-@jass_bains__ 🖤 #sardari #patialashahipagg #bains #bainsbains #pagg #sardar #jatt #desi #jass 😻

  • Preet

    clock62 days ago

    😍😍😍😍😍