ਗੱਲ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਮੂਡ ਤੇ ਡੀਪੈਂਡ ਬੱਲਿਏ। #sardar #sardari👑 #gabru #gabrunation #punjabis #mood #depend #instagram #offwhite #punjabiculture