{ਦਿਲ ਵਿੱਚ ❤️ ਰੱਖੀਏ ਨਾ 👎🏻 ਕਾਣ ਮਿੱਠਿਆ ✌🏻
ਲੋੜ ਨਹੀਉ ❌ ਮੌਕੇ ਤੇ 🙌🏻 ਸਫਾਈਆ ਦੇਣ ਦੀ
.
.
.
.
. #incredibleindia #photographers_of_india #indiagram #storiesofindia #indiaclicks #chandigarhdiaries #chandigarhians #incredibleindia #photographers_of_india #storiesofindia #newdelhi #dfordelhi #delhigram #delhites #indiagram #heartofdelhi #wmk #punjabi #wmk🙏_____________________________________________ != null ? ਦਿਲ ਵਿੱਚ ❤️ ਰੱਖੀਏ ਨਾ 👎🏻 ਕਾਣ ਮਿੱਠਿਆ ✌🏻
ਲੋੜ ਨਹੀਉ ❌ ਮੌਕੇ ਤੇ 🙌🏻 ਸਫਾਈਆ ਦੇਣ ਦੀ
.
.
.
.
. #incredibleindia #photographers_of_india #indiagram #storiesofindia #indiaclicks #chandigarhdiaries #chandigarhians #incredibleindia #photographers_of_india #storiesofindia #newdelhi #dfordelhi #delhigram #delhites #indiagram #heartofdelhi #wmk #punjabi #wmk🙏_____________________________________________ : 👑jatin Jagota👑}

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ❤️ ਰੱਖੀਏ ਨਾ 👎🏻 ਕਾਣ ਮਿੱਠਿਆ ✌🏻 ਲੋੜ ਨਹੀਉ ❌ ਮੌਕੇ ਤੇ 🙌🏻 ਸਫਾਈਆ ਦੇਣ ਦੀ . . . . . #incredibleindia #photographers_of_india #indiagram #storiesofindia #indiaclicks #chandigarhdiaries #chandigarhians #incredibleindia #photographers_of_india #storiesofindia #newdelhi #dfordelhi #delhigram #delhites #indiagram #heartofdelhi #wmk #punjabi

 • Tanvi

  clock45 days ago

  smile👌👌👌🔥