{🌸🌸🌸🌸
.
.
❤ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ❤
.
.
❤ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ❤
.
.
❤ ਮਨਿ ਤੂ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ।। ❤
.
.
@sikhi_sikheya_gurvichar__
.
.
❤ WAHEGURU ❤ WAHEGURU ❤
.
.
⚜ਇਸ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਓਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਦੇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। .
.
#dhangurugranthsahibji #dhangururamdasji #lovesikhi #sikh #amritser #bharosa #peyar  #gurmukhi #gurbanicalligraphy #gurbani #gurbanitimeline #kathavichar #khalsa #lord #gurbaniquotes #gurbanipage #kirtan #sikhi_sikheya_gurvichar #sikhism #sach#gurmat #punjabiwritings #anand #waheguru #waheguru🙏 #waheguru_ji #shukar

ਨੋਟ - ਜੇ ਪੋਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹੀ ਲਗੇ ਤਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ share ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। != null ? 🌸🌸🌸🌸
.
.
❤ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ❤
.
.
❤ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ❤
.
.
❤ ਮਨਿ ਤੂ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ।। ❤
.
.
@sikhi_sikheya_gurvichar__
.
.
❤ WAHEGURU ❤ WAHEGURU ❤
.
.
⚜ਇਸ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਓਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਦੇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। .
.
#dhangurugranthsahibji #dhangururamdasji #lovesikhi #sikh #amritser #bharosa #peyar  #gurmukhi #gurbanicalligraphy #gurbani #gurbanitimeline #kathavichar #khalsa #lord #gurbaniquotes #gurbanipage #kirtan #sikhi_sikheya_gurvichar #sikhism #sach#gurmat #punjabiwritings #anand #waheguru #waheguru🙏 #waheguru_ji #shukar

ਨੋਟ - ਜੇ ਪੋਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹੀ ਲਗੇ ਤਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ share ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। : 🌺 ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ 🌺}

🌸🌸🌸🌸 . . ❤ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ❤ . . ❤ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ❤ . . ❤ ਮਨਿ ਤੂ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ।। ❤ . . @sikhi_sikheya_gurvichar__ . . ❤ WAHEGURU ❤ WAHEGURU ❤ . . ⚜ਇਸ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਓਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਦੇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। . . #dhangurugranthsahibji #dhangururamdasji #lovesikhi #sikh #amritser #bharosa #peyar #gurmukhi #gurbanicalligraphy #gurbani #gurbanitimeline #kathavichar #khalsa #lord #gurbaniquotes #gurbanipage #kirtan #sikhi_sikheya_gurvichar #sikhism #sach #gurmat #punjabiwritings #anand #waheguru #waheguru🙏 #waheguru_ji #shukar ਨੋਟ - ਜੇ ਪੋਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹੀ ਲਗੇ ਤਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ share ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ।