{ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ।
ਜੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ। != null ? ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ।
ਜੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ। : 👑ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ👑}

ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ।