Gurudwara Bangla Sahib
.
.
.
.
.
.
#banglasahib #ji #delhi #khalsa #sikh #waheguruji #gurbaniquotes #turban #gurudwara #satnamwaheguru #punjab #sikhism #god #delhigram #ka #ki #fateh #punjabi #india #photography #gurbanitimeline #shrigurugranthsahibji #khalsapanth #sikhpath #gurdwara #sewa #connaughtplace

Gurudwara Bangla Sahib . . . . . . #banglasahib #ji #delhi #khalsa #sikh #waheguruji #gurbaniquotes #turban #gurudwara #satnamwaheguru #punjab #sikhism #god #delhigram #ka #ki #fateh #punjabi #india #photography #gurbanitimeline #shrigurugranthsahibji #khalsapanth #sikhpath #gurdwara #sewa #connaughtplace