}

  • Post

    8
  • Following

    296
  • Followers

    493

Selfieus © 2019 All rights reserved.      

Story

😍HÃŔĐËËP😍 😍HÃŔĐËËP😍 😍HÃŔĐËËP😍
{Ajj Apni KHnD Da HPY WáŁá BDAY A KRØ SARE WISH🍰🍰 HPY BDAY BRØ🍰🍰💓GøD BŁeSS YøU KHnD❤💖RáBB TenU HámesHá HásDá WásDa RäKHe💖😍ŁøVe__U__KHńD😍 != null ? Ajj Apni KHnD Da HPY WáŁá BDAY A KRØ SARE WISH🍰🍰 HPY BDAY BRØ🍰🍰💓GøD BŁeSS YøU KHnD❤💖RáBB TenU HámesHá HásDá WásDa RäKHe💖😍ŁøVe__U__KHńD😍 : 😍HÃŔĐËËP😍}

Ajj Apni KHnD Da HPY WáŁá BDAY A KRØ SARE WISH🍰🍰 HPY BDAY BRØ🍰🍰💓GøD BŁeSS YøU KHnD❤💖RáBB TenU HámesHá HásDá WásDa RäKHe💖😍ŁøVe__U__KHńD😍

{❤ŁaŃeDáR ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ❤ != null ? ❤ŁaŃeDáR ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ❤ : 😍HÃŔĐËËP😍}

❤ŁaŃeDáR ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ❤

{#Top👌ਦੀਆ ਕੁੜੀਆ 👧 ਦੇ✔ਆਉਣ ❤ #ਰਿਸ਼ਤੇ
ਨੀ👉 ਮੁੰਡਾ #ROAd 🚧ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ✔ਜਮੀਨ #ਵਰਗਾ 😎😎BáWá😎😎 != null ? #Top👌ਦੀਆ ਕੁੜੀਆ 👧 ਦੇ✔ਆਉਣ ❤ #ਰਿਸ਼ਤੇ
ਨੀ👉 ਮੁੰਡਾ #ROAd 🚧ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ✔ਜਮੀਨ #ਵਰਗਾ 😎😎BáWá😎😎 : 😍HÃŔĐËËP😍}

#Top👌ਦੀਆ ਕੁੜੀਆ 👧 ਦੇ✔ਆਉਣ ❤ #ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੀ👉 ਮੁੰਡਾ #ROAd 🚧ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ✔ਜਮੀਨ #ਵਰਗਾ 😎😎BáWá😎😎

{😎💪ChiŁŁ ਵੀ ਆ FuN ਵੀ ਆ😎💪#bawa👌 != null ? 😎💪ChiŁŁ ਵੀ ਆ FuN ਵੀ ਆ😎💪#bawa👌 : 😍HÃŔĐËËP😍}

😎💪ChiŁŁ ਵੀ ਆ FuN ਵੀ ਆ😎💪 #bawa👌

{😍ŁoVe_U__ਬੇਬੇ/ਬਾਪੂ😍 👑👑BáWá👑👑 != null ? 😍ŁoVe_U__ਬੇਬੇ/ਬਾਪੂ😍 👑👑BáWá👑👑 : 😍HÃŔĐËËP😍}

😍ŁoVe_U__ਬੇਬੇ/ਬਾਪੂ😍 👑👑BáWá👑👑

{➡ਬੇਬੇ ਕੇਹਦੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਲਵਾ ਲਈ ਨਜਰਾਂ!! ➡ਵਾਲੇਆ ਦੀ ਨਿਗੵਾ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਏ ਤੂੰ.... #💯🙏 != null ? ➡ਬੇਬੇ ਕੇਹਦੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਲਵਾ ਲਈ ਨਜਰਾਂ!! ➡ਵਾਲੇਆ ਦੀ ਨਿਗੵਾ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਏ ਤੂੰ.... #💯🙏 : 😍HÃŔĐËËP😍}

➡ਬੇਬੇ ਕੇਹਦੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਲਵਾ ਲਈ ਨਜਰਾਂ!! ➡ਵਾਲੇਆ ਦੀ ਨਿਗੵਾ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਏ ਤੂੰ.... #💯🙏

{#ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ🔥ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ📜ਲਾਦੋ...! 👉 ਕਿ ਅਸੀਂ ❤ਅੱਜ ਵੀ 😊 #ਹੱਸਦੇ ਆ 👈BáWà!!! != null ? #ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ🔥ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ📜ਲਾਦੋ...! 👉 ਕਿ ਅਸੀਂ ❤ਅੱਜ ਵੀ 😊 #ਹੱਸਦੇ ਆ 👈BáWà!!! : 😍HÃŔĐËËP😍}

#ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ🔥ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ📜ਲਾਦੋ...! 👉 ਕਿ ਅਸੀਂ ❤ਅੱਜ ਵੀ 😊 #ਹੱਸਦੇ ਆ 👈BáWà!!!

{#bholenath #mahadev ❤❤❤ ŁoVe u bhole nath❤❤❤❤ != null ? #bholenath #mahadev ❤❤❤ ŁoVe u bhole nath❤❤❤❤ : 😍HÃŔĐËËP😍}

#bholenath #mahadev ❤❤❤ ŁoVe u bhole nath❤❤❤❤