}

 • Post

  17
 • Following

  565
 • Followers

  1K

Selfieus © 2019 All rights reserved.      

Story

{▄︻̷̿┻̿═━一 != null ? ▄︻̷̿┻̿═━一 : ▄︻̷̿┻̿═━一 Himanshu}

▄︻̷̿┻̿═━一

{☺☺😍😍😍😍😍😍 != null ? ☺☺😍😍😍😍😍😍 : ▄︻̷̿┻̿═━一 Himanshu}

☺☺😍😍😍😍😍😍

{ਘਾਟੇ 👎 ਮਨਜੂਰ ਨੇ ਪਰ 🤨ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੀ👑. @_mani_pb31 != null ? ਘਾਟੇ 👎 ਮਨਜੂਰ ਨੇ ਪਰ 🤨ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੀ👑. @_mani_pb31 : ▄︻̷̿┻̿═━一 Himanshu}

ਘਾਟੇ 👎 ਮਨਜੂਰ ਨੇ ਪਰ 🤨ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੀ👑. @_mani_pb31

{😎ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ 🔥HiGh🔥 ਬੱਲੀਏ 👧
ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ❤Bhai ❤ ਬੱਲੀਏ 👧 != null ? 😎ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ 🔥HiGh🔥 ਬੱਲੀਏ 👧
ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ❤Bhai ❤ ਬੱਲੀਏ 👧 : ▄︻̷̿┻̿═━一 Himanshu}

😎ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ 🔥HiGh🔥 ਬੱਲੀਏ 👧 ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ❤Bhai ❤ ਬੱਲੀਏ 👧

{#singla #gandhibarnala 
#producerdxxteam #producerdxxgrow #bhanasidhuz 
#gowind_sidhuz != null ? #singla #gandhibarnala 
#producerdxxteam #producerdxxgrow #bhanasidhuz 
#gowind_sidhuz : ▄︻̷̿┻̿═━一 Himanshu}

#singla #gandhibarnala #producerdxxteam #producerdxxgrow #bhanasidhuz #gowind_sidhuz

{ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਕਮਾਏ ਆ।। ਨਿਰੇ ਨੇ ਬਰੂਦ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ।।
@deep_pb_31_ 
@himanshu_singla_pb31 
@gandhi_barnala 
@jasschahalz 
@producerdxx 
#producerdxxvideos 
#producerdxx 
#himanshusinglapb31 != null ? ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਕਮਾਏ ਆ।। ਨਿਰੇ ਨੇ ਬਰੂਦ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ।।
@deep_pb_31_ 
@himanshu_singla_pb31 
@gandhi_barnala 
@jasschahalz 
@producerdxx 
#producerdxxvideos 
#producerdxx 
#himanshusinglapb31 : ▄︻̷̿┻̿═━一 Himanshu}

ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਕਮਾਏ ਆ।। ਨਿਰੇ ਨੇ ਬਰੂਦ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ।। @deep_pb_31_ @himanshu_singla_pb31 @gandhi_barnala @jasschahalz @producerdxx #producerdxxvideos #producerdxx #himanshusinglapb31

{👉ਫੋਟੋ ਜੜੀ ਦੇਖ । ਅੱਖ ਖੜੀ ਦੇਖ ✌
✋ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮਿਤਰਾ ਦਾ 👇 👊ਬਸ ਤੂੰ ਖੜੀ ਦੇਖ । ✌ Singla pb31 👌👌👌 != null ? 👉ਫੋਟੋ ਜੜੀ ਦੇਖ । ਅੱਖ ਖੜੀ ਦੇਖ ✌
✋ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮਿਤਰਾ ਦਾ 👇 👊ਬਸ ਤੂੰ ਖੜੀ ਦੇਖ । ✌ Singla pb31 👌👌👌 : ▄︻̷̿┻̿═━一 Himanshu}

👉ਫੋਟੋ ਜੜੀ ਦੇਖ । ਅੱਖ ਖੜੀ ਦੇਖ ✌ ✋ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮਿਤਰਾ ਦਾ 👇 👊ਬਸ ਤੂੰ ਖੜੀ ਦੇਖ । ✌ Singla pb31 👌👌👌